עורך דין פלילי – חשודים ונאשמים בעבירות פליליות

תוכן עניינים
יעל גולדמן

עורכת תוכן ראשית

עורך דין פלילי

זומנתם לחקירה פלילית במשטרת ישראל או בגוף חקירה אחר – ימ״ר, להב 433, יאל״כ, יאח״ה, רשות המסים, רשות ניירות ערך, רשות הגבלים עסקיים? הנכם חשודים בעבירות פליליות? הוגש כנגדכם כתב אישום בעבירות פליליות?

ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי, מוקדם ככל שניתן, מעורך דין פלילי מנוסה, שיקפיד על שמירת זכויותיכם כחשודים או עצורים. לקבלת ייעוץ משפטי מאת עורך דין פלילי ככל שזומנתם לחקירה פלילית על ידי אחד מגופי החקירה בישראל – משטרת ישראל, יחידה ארצית לחקירות הונאה, להב 433, מע"מ, מס הכנסה, רשות לניירות ערך, רשות להגבלים עסקיים, ביטוח לאומי וכו׳ פנו לעורך דין אשר בקיא בייצוג לקוחות בתחומים אלה.

להלן מספר עצות "זהב", לשלב החקירה בה התנהלותכם ודבריכם ישליכו על המשך ההליכים הפליליים כנגדכם:

1. התייעצו עם עורך דין פלילי בהקדם.

• פגישתכם עם עורך דין פלילי מוקדם ככל שאפשר לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בעניינכם הינה קריטית לסיום ההליך באופן שיקטין את החשיפה הפלילית.

• לא פעם נשמעות אמירות שגויות מפי אנשים נורמטיביים אשר עתידים להיחקר כי חשבו שעמידה על זכותם להיוועץ בעורך דין פלילי בטרם חקירה עלולה לגרום לגוף החוקר לחשוב כי הינם אשמים, מדובר בטעות חמורה!

• היוועצות בעורך דין פלילי בטרם חקירה הינה זכות המעוגנת בחוק ואין בעמידתכם על זכות זו כדי להעיד במאומה על אשמתכם. ייעוץ בהליכי החקירה על ידי עורך דין פלילי מנוסה, יכולים למנוע פגיעה של ממש בזכויותיכם ובהגנתכם המשפטית ואף עלולה להגדיל את הסיכויים לסיים את ההליכים הפליליים כנגדכם במהרה אף מבלי שיוגש בעניינכם כתב אישום.

2. זומנתם לחקירה באזהרה או כעדים.

חקירה כעדים:

• הדבר הראשון שנחקר צריך לשאול הוא האם הוא זומן כעד או כחשוד. עד אינו יכול לשתוק בחקירתו, ומחויב להשיב למעט על שאלות שהתשובה עליהן עלולה להפליל אותו.

• עדות יכולה להפוך לחקירה באזהרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי מיד עם זימונכם לעדות או חקירה, בין אם זומנתם כעדים ובין אם זומנתם לחקירה כחשודים.

חקירה באזהרה:

• ככל שזומנתם לחקירה באזהרה באחד מגופי החקירה בארץ (זקוקים לעורך דין פלילי בתל אביב ? או עורך דין פלילי במרכז? עורך דין פלילי לייעוץ וליווי חקירה בעיר אחרת?) הרי שהגוף או היחידה החוקרת סבורים, כי קיים חשד שביצעתם עבירה פלילית.

• היוועצו מוקדם ככל שניתן בעורך דין פלילי – בתחילת החקירה החוקר ישאל אם אתם מעוניינים להיוועץ בעורך דין. אם החוקר לא מודיע לכם על זכותכם זו בתחילת החקירה, דעו – זכותכם זו מעוגנת בחוק והחוקר מחויב לקרוא לעורך דין, בהתאם לדרישתכם.

• אל תסתמך על המלצות החוקר – זכרו: החוקר אינו חברכם ואינו מעונין בטובתכם, כי אם בחקירת החשדות הפליליים – אמירות החוקר, כי אין לכם כל צורך בעורך דין שכן מדובר בחקירה קצרה ומהירה – אין בהם ממש. בחירת הנחקר שלא להיוועץ בעורך דין פלילי בשלב המקדמי של החקירה, מובילה בדיוק לדבר ממנו ניסה הנחקר להימנע יותר מכל – הימשכות ההליכים הפליליים ואף סיכוי רב יותר כי יוגש כתב אישום וניהול הליך פלילי, אשר אורכים זמן רב תוך השקעת משאבים נפשיים רבים, אשר לא פעם ניתן להימנע מהם או למזער את הנזקים בקבלת ייעוץ משפטי מקדים – אין להקל ראש כלל וכלל, בהליכי החקירה מומלץ בכל לשון לבקש לעמוד על זכותכם להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה ויפה שעה אחת קודם.

• סרבו לענות על שאלות בטרם מגיע עורך דין פלילי – ככל שהחוקר מסרב לקרוא לעורך דין בניגוד לבקשתכם, הרי שהדבר בניגוד לחוק. וודאו כי בהודעתכם נרשם, כי הנכם מסרבים לענות עד אשר יקיימו את בקשתכם החוקית להיפגש ולהיוועץ בעורך דין פלילי.

• סוג העבירה המיוחסת לכם – חשוב להבין מהן העבירה או עבירות פליליות המיוחסות לכם. החוקר נדרש לפרט בפניכם את העבירה או העבירות בהם הינכם חשודים.

• חיסיון עורך דין לקוח – זכור: שיחה עם עורכי דינך חסויה, אם נשאלת בחקירה שאלות על הייעוץ שקיבלת והדברים שהחלפת עם עורכי הדין זכותך שלא להשיב על כך.

• אל תנחשו – אם אינך זוכר עניין מסוים עליו נשאלת, ציין כי אינך זוכר בוודאות ובשום פנים אל תנסה לנחש.

• הצגת מסמכים בחקירה – קרא את המסמך במלואו ובשקידה, ולא רק את החלק או הסעיף אליו מפנה החוקר, כדי להבין את התוכן המלא של אותו מסמך.

• פרטו את מצבכם הנפשי / הרפואי – אם אתה מקבל טיפול רפואי כלשהו, אם אתה חש בלבול, לחץ או חש מצוקה המקשים עליך ליתן מענה מדויק, אמור זאת באופן מפורש לחוקר ובקש שהדבר יירשם בהודעתך.

• דעו כי הכל נרשם ומתועד – בחקירה שום דבר לא נאמר "אוף דה רקורד". כל מה שתאמר לחוקר או לנחקר אחר, עת אתה נמצא בדרכך אל החקירה על ידי שוטרים או במשרדי היחידה החוקרת – בטרם גביית ההודעה, בהפסקה, במסדרון, בתום גביית ההודעה ובכלל, יכול להירשם ולשמש כנגדך. זכור, שום דבר אינו מקרי – פגישתך כנחקר עם חשוד אחר, הושבתכם יחד או מפגש בינך לבין חשוד במסדרון או בשירותים, חקירה על ידי חוקר "טוב" וחוקר "רע", כניסה של חוקר נוסף – כל אלה אינם מקריים ועליך להיזהר מתרגילי חקירה אשר מטרתם להוכיח את אשמתך. כל ממצא שיאסף יצטרף לחומר הראיות בתיק וישמש כנגדך בבית המשפט.

• זכות השתיקה – כנחקר במעמד של חשוד, על פי החוק עומדת לך זכות השתיקה. התשובה לשאלה מתי כדאי לעשות שימוש בזכות זו משתנה ממקרה למקרה ויש לשקול היטב את השימוש בה שכן שתיקה בחקירה משמעותה חיזוק הראיות כנגדך ואף בית המשפט אינו רואה בעין יפה שתיקה של חשוד בחקירתו. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי אם כדאי לשמור על זכות השתיקה.

• קרא את הודעתך הכתובה בטרם תחתום – קרא את הודעתך לאט ובשקידה בטרם אתה חותם עליה. ככל שיש טעות בקש לתקנה ועמוד על כך כי השאלה שנשאלת או התשובה שמסרת ירשמו בהודעה באופן מדויק. אל תחתום בטרם הינך עושה כן.

• בדיקת פוליגרף – לפעמים חוקר יכול להציע לנחקר ולבדוק הסכמתו לבדיקת פוליגרף. תוצאות בדיקה כזאת אינן קבילות לצורך הרשעה, אך עדיין משמשות את רשויות החקירה כדי למשל לבקש הארכת מעצר לחשוד. מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי בעניין זה.

• היזהרו משיבוש הליכי חקירה! עורך דינכם הוא היחיד עימו מותר לכם לדבר על חקירתכם, היזהרו עד מאוד משיבוש הליכי חקירה – הימנעו משיחות עם נחקרים, עדים, העלמת מסמכים ו/או ראיות.
שיבוש הליכי חקירה הינה עבירה חמורה שצובעת בשחור ומתווספת לשאר העבירות בהן אתם חשודים, ואם אין די בכך, אף עלולה להצביע על התנהלותכם ואשמתכם בעניינים שבהם נחקרתם.

זכרו, הכללים המפורטים להלן הינם כללי אצבע בלבד, ישנה חשיבות עצומה להיוועץ במשרד עורכי דין מוביל ובעורכי דין פליליים מנוסים בשלב המוקדם ביותר של ההליך הפלילי כדי להתאים את "חליפת ההגנה" הטובה ביותר למידותכם. מיד עם זימונכם לחקירה או אם נעצרתם, מייד עם מעצרכם.
** אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. המסתמך על תוכן המאמר ללא היוועצות משפטית פרטנית, עושה זאת על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו.

 

 

קרדיט תמונה: freepik 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

אוהבים את התוכן ורוצים לקבל עדכונים בכל פעם שמאמר חדש יעלה לאתר? הרשמו למועדון הדיוור שלנו:

אהבת את הכתבה? מצאתם משהו שצריך לתקן? נשמח לקבל מכם פידבק!

עוד כתבות שבטוח תאהבו!

לימודים וקריירה

כתיבת עבודה סמינריונית בסדר דין פלילי באוניברסיטת בר אילן 

אוניברסיטת בר-אילן זו אוניברסיטת מחקר ציבורית בישראל, הממוקמת ברמת גן. היא נוסדה בשנת 1955, והיא קרויה על שם המייסד – הרב מאיר בן-אילן. כיום מדובר באחד ממוסדות הלימוד המובילים בישראל, ואף מדובר באוניברסיטה המדורגת באופן עקבי במיטב מוסדות הלימוד העולמיים. באוניברסיטה יש כ-12 פקולטות, ביניהן ניתן למנות את הפקולטה למשפטים על שם יעקב הרצוג. 

קרא עוד »
Medical malpractice, personal injury lawyer. Health and Law concept, overhead
עריכת דין ומשפטים

רשלנות רפואית תסמונת X שבור

תסמונת ה-X השביר היא הפרעה גנטית הגורמת למוגבלות אינטלקטואלית ולבעיות למידה. זהו הגורם הידוע ביותר של גנים בודדים לאוטיזם. אנשי מקצוע רפואיים נדרשים לידע ברמה

קרא עוד »
עריכת דין ומשפטים

קבלת אזרחות ישראלית לזרים- זה אפשרי

הבסיס החוקתי לקבלת אזרחות בישראל נוסח במסגרת חוק האזרחות. במהלך השנים שחלפו חלו שינויים בחוק ובהגדרות השונות. חרף השינויים, הליך קבלת אזרחות ישראלית יכול להיות

קרא עוד »
דילוג לתוכן